Velikost textu:   A    A    A

O klubu

Univerzitní klub seniorů (dále jen UKS) byl založen v r. 2010.
Hlavním cílem činnosti UKS je přispět k aktivnímu zapojení seniorů do virtuálního vzdělávacího procesu v návaznosti na projekt EU SETIP (program Grundtvig), který byl zajišťován v letech 2009 – 2011 Ostravskou univerzitou v Ostravě. UKS úzce spolupracuje s dalšími vzdělávacími subjekty, např. se vzdělávacím centrem Pyramida při Ostravské univerzitě, Internetovým centrem Společnosti senior v KD Ostrava nebo Charitativním střediskem Gabriel pro seniory v Ostravě-jih. Formou výukového programu Moodle umožňuje zapojit se i dalším zájemcům z řad seniorů o virtuální vzdělávání a přispívá tak i ke zvýšení jejich počítačové gramotnosti. V multimediální učebně centra Pyramida při Ostravské univerzitě organizuje pro své členy přednášky, besedy, exkurze a zájezdy na zajímavá témata (historie, literatura, umění, etika, přírodní vědy, zdraví a kvalita života aj.) a umožňuje svým členům uskutečňovat vlastní přednášky a presentace pro spolužáky „virtuální“ třídy.